Bảo mật ICS không thực hiện được thử nghiệm Mũ Đen

Bảo mật ICS là hệ thống điều khiển công nghiệp đã trở thành chủ đạo tại Black Hat trong năm nay, với hơn hai chục phiên chương trình giải quyết các góc độ khác nhau của chủ đề. Các takeaway: Các nhà cung cấp vẫn không thực sự cố gắng. Các tin tức tại Black Hat … Read moreBảo mật ICS không thực hiện được thử nghiệm Mũ Đen