Bảo mật mạng trước AI và học máy trong thời đại mới

Áp dụng AI và đặc biệt là học máy, trong bảo mật mạng giúp bảo vệ các doanh nghiệp chống lại các mối đe dọa liên tục và các tội phạm mạng phức tạp. Trong vài năm qua, trận chiến giữa CNTT và tội phạm bảo mật mạng nóng lên. Những kẻ tấn công, đẩy … Read moreBảo mật mạng trước AI và học máy trong thời đại mới

Wirewall UTM: Thiết bị tiên phong bảo mật thông tin doanh nghiệp

Firewall UTM Fortinet đã đi tiên phong trong khái niệm Unified Threat Management (UTM) – hợp nhất nhiều chức năng bảo mật mạng thành một thiết bị duy nhất. UTM cung cấp cho các tổ chức lớn và nhỏ một cách hiệu quả và đơn giản để đối phó với cảnh quan an ninh phức … Read moreWirewall UTM: Thiết bị tiên phong bảo mật thông tin doanh nghiệp

FORTIMAIL: Ngăn chặn và bảo vệ đe dọa đối với Email của bạn

FortiMail cổng bảo mật email giám sát thư điện tử giúp ngăn chặn nội dung độc hại, bao gồm Spam, Malware, nội dung lừa đảo tối ưu với FortiMail Fortinet cổng bảo mật email giám sát các thư điện tử.  Fotimail giúp gia tăng năng suất làm việc, tiết kiệm thời gian lọc thư ngăn chặn … Read moreFORTIMAIL: Ngăn chặn và bảo vệ đe dọa đối với Email của bạn